تاگه‌كان » Analisis Pragmatik

Analisis Pragmatik

Pengenalan.

Pragmatik merupakan kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa (Levinson 1998:9). Prangmatik menjadi kajian yang memperlihatkan kemampuan penutur dalam mengaitkan sesuatu ayat dengan sesuatu konteks. 451 more words

SKBL 2113

Analisis Pragmatik

Pragmatik ialah cabang Linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa tersebut dalam situasi tertentu. Pragmatik juga didefinisikan sebagai kajian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara simbol dan cara penggunaan simbol tersebut. 350 more words

SKBL2113

Analisis Pragmatik

Yule (1996;3) menyebutkan 4 definisi pragmatik,iaitu :

(1) Bidang yang mengkaji makna pembicara

(2) Bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya

(3) Bidang yang melabihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau ter komunikasikan oleh pembicara, 231 more words

SKBL2113

Analisis Pragmatik

Analisis Pragmatik    

Apabila kita hendak mengintepretasi makna, ilmu sematik sahaja tidak mencukupi. Dalam mengakji makna sesuatu ayat atau ujaran kita memerlukan pengetahuan lain selain daripada teori semantik bagi mendapatkan makna sesuatu ujaran. 629 more words

SKBL2113

Analisis Pragmatik

Satu ilmu yang biasanya digunapakai bersama dengan ilmu semantik untuk mencari makna sebenar perkataan yang pada awalnya kabur dan taksa. Perkataan taksa ini biasanya akan menimbulkan masalah kepada penterjemah, khususnya penterjemah baru ataupun para pelajar kursus terjemahan. 189 more words

Analisis Pragmatik

Analisis Pragmatik

Apakah maksud pragmatik?

  • Yule (1996) menyebut empat definisi pragmatik iaitu bidang yang mengkaji makna, bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya, bidang yang melebihi kajian mengenai makna yang diberikan dan bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi percakapan tertentu.
  • 308 more words
SKBL 2113