تاگه‌كان » Color Code Lyrics

MINX - Love Shake


Love Shake

Love Shake‘s Info

Realese date    : 2015.07.02
Lyricist            : 민연재, 남기상
Composer       : 남기상, 권선익, 최도관
Arranger        : 정택준, 정규성  Album Tracklist… 619 more words

Korean Lyrics

9MUSES - 다쳐 (Hurt Locker)

9MUSES S/S EDITION

다쳐 (Hurt Locker)‘s Info

Realese date    : 2015.07.02
Lyricist            : E.One , Urban Cllasik
Composer       :  Erik Lidbom, Anne Judith Wik, Herbie Crichlow… 734 more words

Korean Lyrics

BIGBANG - 맨정신 (SOBER)


 MADE Series — D

맨정신 (SOBER)‘s Info

Realese date    : 2015.07.01
Lyricist            : TEDDY, G-DRAGON, T.O.P
Composer       :  TEDDY, Choice37, G-DRAGON
Arranger        :  TEDDY, Choice37… 657 more words

Korean Lyrics

BIGBANG - IF YOU


 MADE Series — D

IF YOU‘s Info

Realese date    : 2015.07.01
Lyricist            : G-DRAGON
Composer       :  G-DRAGON, P.K, DEE. P
Arranger        :  P.K, DEE. P… 526 more words

Korean Lyrics

BTOB - 괜찮아요 (It’s Okay)

1집 Complete

괜찮아요‘s Info

Realese date    : 2015.06.29
Lyricist            : 손영진, 이민혁, 정일훈, 조성호, 홍승성
Composer       : 손영진, 조성호
Arranger        : 손영진, 조성호  Album Tracklist… 736 more words

Korean Lyrics

BTS - 쩔어 (Dope/Sick)

화양연화 pt.1

쩔어‘s Info

Realese date           : 2015.04.29
MV Realese date    : 2015.06.24
Lyricist                    : 슈가, 제이홉, 귓방망이, 랩몬스터, pdogg , The Hitman ‘Bang’ 918 more words

Korean Lyrics

AOA - 심쿵해 (Heart Attack)

Heart Attack

심쿵해 (Heart Attack)‘s Info

Release Date  : 2015.06.22
Lyricist            : 차쿤, 용감한형제
Composer       : 차쿤, Mr.강, 용감한형제
Arranger        : 이정민, 용감한형제, 코끼리왕국 709 more words

Korean Lyrics